Ladder

10 m. uzunluğunda, 33 basamaklı merdiven.

8.5 kN dayanıklıkta 3 mm. çelik kablo

30 cm. basamak aralığı, 13 cm. basamak genişliği.