Yangın Eğitimi

untitled-2Amaç:
Eğitimin amacı, katılımcıları yangın güvenliği konusunda genel olarak bilgilendirmek, yangını çıkmadan engellemek veya yangına başlangıç evresinde müdahale edebilmek için gerekli olan yangınla mücadele ekipmanlarını tanıyarak onların doğru ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

Eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Yapılan teorik ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyerlere "Başarı Sertifikası" verilir.

Yangın Eğitim Programı:

 • Yangının tanımı ve kavramlar
 • Yangın bileşenleri
 • Yangının safhaları
 • Yangının türleri
 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Söndürme maddeleri, cihazları ve kullanma teknikleri
 • Kurtarma bilgisi
 • Söndürme yöntemleri
 • Yangınla mücadele teknik ekipman ve donanımları
 • Yangın güvenlik önlemleri
 • Uygulama

EĞİTİM YÖNETİCİLERİ ( EĞİTMENLER):
  911 Arama Kurtarma Başkanı Ali İhsan GÜLCAN tarafından verilecektir.

BELGE: Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara,  "TEMEL YANGIN EĞİTİMİ" katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM YERİ : Eğitim alan kurumun eğitim salonu, tatbikat ve uygulamalar için belirlenecek uygun bir alan.